Dongguan

Dongguan's existing industrial clusters
  • 11-Jan-2020

  • 0 Comments

  • Dongguan

Dongguan's existing industrial clusters

Dongguan's existing industrial clusters include Shilong electronics, Chang'an hardware mould, Hengli mould manufacturing, shoes making in Humen garment Houjie, and Dalang wool weaving 


Papermaking industry: Centering on Zhongtang Town, Shuixiang district forms Zhongtang papermaking industry market group: Machong, Hongmei, wanjiang, Daojiao, Wangniudun, etc. 


Furniture industry: Dalingshan Houjie furniture industry cluster. 


Food industry: Chashan, Daojiao Nancheng, Machong 


Clothing industry: Houjie Humen Chang'an Songshan hulang Changping fashion industry belt; 


Toy and sports industry: five industrial clusters centered on Shipai, Changping, Qingxi, Humen and Tangxia. 


Dongguan's existing industrial clusters include Shilong electronics, Chang'an hardware mould, Hengli mould manufacturing, shoes making in Humen garment Houjie, and Dalang wool weaving Papermaking industry: Centering on Zhongtang Town, Shuixiang district forms Zhongtang papermaking industry market group: Machong, Hongmei, wanjiang, Daojiao, Wangniudun, etc. Furniture industry: Dalingshan Houjie furniture industry cluster. Food industry: Chashan, Daojiao Nancheng, Machong Clothing industry: Houjie H…

By : Chinese interpreters